2008. december 14., vasárnap

Fwd: Fw: A magyar nyelvről és írásról a nagyvilágban

Rajtam ne múljon, megosztom Veletek a bölcsességet. De azért vigyázzatok, nehogy hanyatt essetek amikor a glória fényessége elvakít ...

---------- Forwarded message ----------
From: **
Date: 2008/12/14
Subject: Fw: A magyar nyelvről és írásról a nagyvilágban
To: ** ** **


EZ AZ, AMIT MINDEN MAGYAR FIATALNAK MEG KELL TANÍTANI !
A TUDATOT KELL FORMÁLNI.
Kérlek, küldd továbbb!!!!!!!

 
 

 A magyar nyelvről és írásról a nagyvilágbanmagyar rovásírás Észak-AmerikábanÉrdekes tények nyelvünkről: magyar rovásírás Észak-Amerikában

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv legrégibb emlékei közül egy kőbevésett magyar
rovásírás található az észak-amerikai Újfundland (Új Skócia) Yarmout
öblénél? Ezt a 992-ben állított, ma 1005 éves nemrég megfejtett emléket
Amerika első felfedezőiről dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt
végrehajtott tettett magyar rovásírással, kőbe vésve örökítette meg. Samuel
Laing (1844 London) állapította meg elsőként, hogy Tyrkir magyar volt. Az
izlandi nyelvben a "Tyrkir" a "Turk" megfelelője, amelyet arab, görög és
török források egyöntetűen turkok-ként a magyarok jelölésére használtak.

Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 kilós) ma a Yarmout Country
Museum-ban őrzik. A szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem magyar
rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné
és így szól: "/Eric/son járt e hejen is sok tár/sával/".

Tudtad-e, hogy a British Museum könyvtárában a legértékesebb közép-európai
ősnyomtatvány szövege így kezdődik: "Az Ephesom helyeknek yrth Zent Pál
levelének elsew capitoliuma"? Keletkezésének időpontja 1533, és magyarul
íródott.

Tudtad-e, hogy "a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat
végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán,
hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az
ős-etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol
nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %,
az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26 %,
a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!"

Tudtad-e, hogy ma tudományos kutatásokat végeznek az ősnyelv kérdésében? Mi
magyarok már 200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók, nyelvészek,
történészek mint az 1812-ben elhunyt Keresztesi Józseftől, Horváth Istvánon,
Kőrösi Csoma Sándoron, Táncsics Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az
1973-ban elhunyt Pass Lászlóig. Ma Baráth Tibor is "A magyar népek
őstörténete" című munkájában, vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo), aki
negyven nyelvet ért és tizenötöt beszél, az állítja, hogy a legősibb
eurázsiai nyelv a magyar.

Tudtad-e, hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a
világ különböző helyein? A Hawaai-i szigeteken élő Dr. Vámos-Tóth Bátornak
és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az azonosított magyar szavak
gyűjteménye egy új tudományágat képvisel, amelyet TAMANA névvel jelölnek.
Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul elő
szerte az egész világon. Csak egy példa: "Magyar családnevünk, helységnév
Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét
földrajzi helyet jelöl Máltán,, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a
Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az
udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az "Almás", "Káldi", "Kocsis", és
"Vajas" települések szomszédságában."

Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon előfordulnak különböző
nyelvekben, de itt nem erről van szó csupán, hanem a feltűnően nagy számú
előfordulásban.

Tudtad-e, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John
Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, emígyen jellemzett az
1830-ban megjelent "Poetry of Magyar" című verses kötetének előszavában: "A
magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött,
és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb
európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan
fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden
hajlékonyságával és alakíthatóságával.
E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és
legfényesebb emléke... A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb
tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét:
..."?

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló? Hogy
hihetetlenül gazdag, képalkotó képessége van szavainknak, hogy "tárgyas
ragozásával, harminchat mozzanatos, negyvenhat gyakorító, sok-sok kezdő,
müveltető, ható igékkel, főleg pedig igekötőink előre és hátravetésivel,
amivel a cselekvés és az idő boszorkányos árnyalatait és mozzanatait
jelölhetjük. Ilyen bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes!"
Példa a "néz" ige módozataira: néz, nézeget, nézelődik, nézőben, nézve,
nézvést, nézetlen, nézhetetlen, néztében, nézetében, stb.

Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7
magánhangzót ismernek (az olasz például csak 5-t), addig a magyar nyelv 14
magánhangzót ismer és használ: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű?

Tudtad-e, hogy a nyelvek összehasonlításában mint a legdallamosabb az első
helyen álló olasz és a második helyen álló görög után a magyar következik?
Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe Mezzofanti bíboros állította
(1774-1849), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt. Ő maga mondotta,
Ludwig August Frankl költőnek: "Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és
görög után minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés
szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, mert egy
feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, úgy
látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben..."

Valóban nem tudják, vagy csak kevesen! Hiszen akkor nem sietnének olyan
gyorsasággal átvenni az angolszász szavakat, miközben mindennapi
nyelvhasználatukban fájdalmasan hagyják zsugorodni gazdag szókincsünket,
helyet adva a slengnek, az új zsargon kifejezéseknek.

Irodalom:

* Kiss Dénes: "ŐS-nyelv nyelv-Ős", Antológia Kiadó Lakitelek 1993;
* Cúth János: "A magyarságtudat kézikönyve" 1999.Egy kis kiegészítés a a fenti üzenethez:Érdemes alátámasztásul elolvasni Barabási László: "Magyarul gondolkodni"
című könyvét, amelynek rögtön az elején a fentiekre vonatkozó kutatásokról
van szó.Eszerint különböző korok és országok nyelvészei, történészei jutottak
ugyanarra a következtetésre. Az alap tézis, hogy egy nyelv volt és egy
nemzet (a Biblia is ezt tudatosítja).

A Szovjetúnióban élő- Maár nevű kutató szerint egy ősnyelv, egy szótagnyelv
volt, amelyet aztán különböző irányokba fejlesztettek. Ez a nyelvelmélet azt
állította, hogy a világ összes nyelve egy szócsomagból alakult ki. Maár az
orosz nyelvből indult ki, de egy olyan ősnép létét sikerült igazolni,
amelyhez képest az orosz egy totyis gyereknek felel meg, ezért ,na meg a
bibliai kapcsolódás miatt sztalin elvtárs lomtárba dobatta és a kutatások
nagy részét megsemmisítették.

De sebaj, 1952-ben Morris Swadesh útnak indított egy nyelvelméletet, a
glottokronológiát, amely egy 100-200 szavas listára alapozta feltevéseit,
amely olyan szavakat tartalmazott,amelyek különösen ellenálltak a
változásnak. Összevetették a nyelveket, hány "listás szó" volt bennük. (Maár
féle nyelvelmélet nyugati felfedezése!). Ma már számítógéppel kutatnak, és
mindenki a magyar nyelvben fedezi fel a legősibb szókészlet döntő
meglétét!!!

Mindezekről nem tudhatott Varga Csaba
matematikus,képzőművész,filmrendező,majd a messzi mult kutatója. A világot
járva rájött, hogy a legrégibb időkben írva az emberek, azonos jeleket
írtak, tehát azonos nyelvet beszéltek. Ő is a magyar nyelvhez jutott.
Hihetelen mennyiségű anyagot gyűjtetett be, amit összevetett.  Matematikai
logikával feltárta, hogy a magyar nyelv egy szigorú belső összefüggés-sorra
épül és egy szótaggal jelölt alapfogalomból nyílnak ki a szavak. Anélkül,
hogy hallott volna Maárról, vagy a glottokronológiáról, egy sokkal magasabb
szinten újra felfedezte egy fél század  után azok alapmenetét.

Dr Baráth Tibor egyiptológus, aki a Párizsban székelő Történész
Világszövetség vezetője, a Sorbonne tanára és rövid ideig a kolozsvári
egyetem rektora volt, már fél évszázada megírta, hogy a magyar az ősnyelv,
az alapja a továbbiaknak,  sőt az ősmagyar nyelvet beszélték az ókori világ
birodalmaiban.A könyv a magyar nyelv elismerői között említi még az alábbiakat:Oscar Wilde a nagy költő, a nyelv mestere azért tanulta meg a magyart,mert
véleménye szerint egy csodával találkozott.Grimm a meseíró,az első német tudományos nyelvtan megalkotója szerint a
magyar nyelv logíkus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.G.B.Shaw azt mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig
tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett
volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.
Egyszerűen azért, mert ezen a különös,ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta
pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos
rezdüléseit".Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv
struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika
csúcsterméke".Teller Ede: "... Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a
magyar".És még sok-sok érdekesség található a könyvben, sajnos attól tartok, hogy
sem tanítani nem fogják, sem a felséges média nem fogja olyan érdekesnek
találni, mint az sms nyelv gyönyörűségeit, vagy kelemen anna vagy anettka
szekszuális életét!Nincsenek megjegyzések: